ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Ζαχαρώδη Ποτά Ψιλικά Ανώνυμη Εταιρεία


Εταιρικό Προφίλ

ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Ζαχαρώδη Ποτά Ψιλικά Ανώνυμη Εταιρεία

ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.

095697632

7278601000

ΦΑΕ Αθηνών

Αγίας Μαρίνας 26, Κορωπί, Τ.Κ. 194 00

Εμπόριο Ποτών - Ζαχαρωδών και Ψιλικών Ειδών, Κάβες Ποτών