ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Ζαχαρώδη Ποτά Ψιλικά Ανώνυμη Εταιρεία


Επικοινωνία

 

ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ
Ζαχαρώδη Ποτά Ψιλικά Ανώνυμη Εταιρεία

Αγίας Μαρίνας 26, Κορωπί, Τ.Κ. 194 00

Τηλ. 210 66 64 800-3, 210 66 20 507

Fax: 210 66 22 992

E-mail: info@alfa-dianomes.gr